เครื่องหมายจราจ-ป้ายเตือน

    ป้ายเตือน คือการเตือน หรือ บอกให้ทราบถึงสภาพของถนนข้าง หน้า เมื่อเห็นป้ายดังกล่าว ควรปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในการขับรถ ลักษณะของป้าย ส่วนใหญ่จะเป็นรูปขนมเปียกปูน พื้นสีเหลือง ขอบและสัญลักษณ์ จะเป็นสีดำ

เครื่องหมาย "ทางโค้งซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

เครื่องหมาย "ทางโค้งขวา" หมายความว่า ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

เครื่องหมาย "ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคลบไปทางซ้าย ให้ขับรถห้าลงพอสามควรและเดินรถ ชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

เครื่องหมาย "ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางดโงรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้างพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

เครื่องหมาย "ทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

เครื่องหมาย "ทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

เครื่องหมาย "ทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดซ้ายด้วย ควรระมัดระวัง

เครื่องหมาย "ทางคดเคี้ยวเริ่มขวา" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มคดไปทางขวาให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

เครื่องหมาย "ทางโทตัดทางเอก" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทตัด ให้ขับรถด้วนความระมัดระวัง

เครื่องหมาย "ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้ายให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

เครื่องหมาย "ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย" หมายความว่าทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

เครื่องหมาย "ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย" หมายความว่าทางข้างหน้า มีทางโทแยกไปทางขวาและหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

เครื่องหมาย "วงเวียนข้างหน้า" หมายความว่า ทางข้างหน้า เป้(ฯทางแยกมีวงเวียน

ป้ายเครื่องหมาย "หยุดข้างหน้า" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีป้ายหยุดติดตั้งอยู่ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันที เมื่อขับรถถึงป้ายหยุด

เครื่องหมาย "ทางข้างรถไฟมีเครื่องกั้นทาง" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและมีรั้วหรือมีเครื่องกีดขวางกั้นทาง ก่อนที่จะขับรถผ่านเครื่องหมายนี้ ให้ขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะหยุดรถได้เมื่อมีเสียงสัญญาณของเจ้าหน้าที่ดังขึ้นหรือเจ้าหน้าทีได้กั้นทางหรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้า หยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคลื่อนตามกันไปได้

เครื่องหมาย "ทางรถไฟตัดผ่านและไม่มีเครื่องกั้นทาง" ให้ขับรถให้ช้าลงให้มากและสังเกตุดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่าน มาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไปและปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนรถต่อไปได้ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจจะเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด

เครื่องหมาย "มีสัญญาไฟจราจรข้างหน้า" ให้ขับรถให้ช้าลงและโปรดปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร

ป้ายเครื่องหมาย "ทางแคบลง" หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังเดินรถอยู่ รถสวนกันไม่สะดวก ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น ขณะที่ผ่านทางแคบผู้ขับขี่จะต้องระมัดระวังไม่ให้ชนหรือเสียดสีกัน

เครื่องหมาย "ช่องจราจรลดลง" หมายความว่า ทางข้างหน้าจำนวนช่องจราจรลดลงจาบริเวณที่ติดตั้งป้ายตามลักษณะเครื่องหมายในป้ายผู้ขับรถ จะต้องขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น

ป้ายเครื่องหมาย "สะพานแคบ" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายจากรถที่จะสวนมาจากอีกผ่านหนึ่งขอสะพาน ถ้ามีเครื่องหมายอื่นติดตั้งอยู่ก็ให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้นด้วย

เครื่องหมายป้าย "ช่องลอดต่ำ" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีช่องลอดต่ำมีขนาดตามตัวเลขเป็น "เมตร" ที่แสงดไว้ที่เครื่องหมายนั้น รถที่มีความสูง ของรถรวมทั้งสิ่งของที่บรรทุกเกินตัวเลขเป็นเมตรขนป้ายผ่านไปไม่ได้

เครื่องหมายป้าย "สะพานเปิดได้" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสะพานที่สามารถเปิดให้เรือลอดได้ ให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวัง ให้การหยุดรถ เมื่อเข้าหน้าที่จะปิดกั้นทางเพิ่มเปิดสะพานให้เรือผ่าน เพื่อไม่เกิดอันตรายต่อรถข้างหน้าและรถข้างหลัง

เครื่องหมาย "ทางลื่น" หมายความว่า ทางข้างหน้าลื่นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายให้ขับรถให้ช้าลงให้มากและระมัดระวังการลื่นไถลอย่าใช้ห้ามล้อ โดยแรงและทันที การหยุดรถ การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่นต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

เครื่องหมาย "เตือนรถกระโดย" หมายความว่า ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกะทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน ทางข้าม ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวัง

เครื่องหมาย "ผิวทางขรุขระ" หมายความว่า ทางข้างหน้าขรุขระมากมีหลุมมีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

เครื่องหมาย "ผิวทางร่วน" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีวัสดุผิดทางหยุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูงให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวัง อันตรายอันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง

เครื่องหมาย "ทางขึ้นลาดชัน" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางลดชันขึ้นเขาหรือขึ้นเนินสันเขา หรือสันเนิน อาจกำบังสายตาไม่ให้มองเห็นรถ ที่สวนมา ให้ขับรถให้ช้าลงและเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มา กับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา

เครี่องหมาย "ทางลดลาดชัน" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางลาดลงเขาหรือลงเนินให้ขับรถให้ช้าลงเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มา และ ผู้ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาดในกรณีที่เป็นทางลงเขาหรือเนินที่ชันมากให้ใช้เกี่ยร์ต่ำเพื่อความปลอดภัย

ป้าย "ทางคู่ข้างหน้า" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางคู่ มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทาง ไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ขับรถ ชิดไปทางด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้าย "สิ้นสุดทางคู่" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางร่วมที่ไม่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรให้ขับรถช้าลง และชิดด้านซ้ายของทางและเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น

ป้าย "รถวิ่งสวนทาง" หมายความว่า ทางตอนนั้นเป็นทางสองช่องจราจรที่มีรถวิ่งสวนทาง

ป้าย "ทางร่วม" หมายความว่า ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมไปในทิศทางเดียวกันทางซ้ายตามลักษณะเครื่องหมายในป้าย

ป้าย "ทางร่วม" หมายความว่า ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมไปในทิศทางเดียวกันทางขวาตามลักษณะเครื่องหมายในป้าย

ป้าย "เครื่องหมายลูกศรคู่" หมายความว่า มีเกาะหรือสิ่งกีดขวางอยู่กลางทางจราจร ยวดยานสามารถผ่านไปได้ทั้งทางซ้ายและทางขวาของป้าย

เครื่องหมาย "ระวังคนข้ามถนน" หมายความว่า ทางข้าหงน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนน หรือมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ข้างทาง ซึงมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย

เครื่องหมาย "โรงเรียนระวังเด็ก" หมายความว่า ทางข้าหงน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหต ุซึ่งอาจจะเกิดขึ้น แก่เด็กนักเรียน ถ้ามีเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดยปลดภัยถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณและห้ามทำให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใด ๆ

ป้าย "ระวังสัตว์" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นบริเวณที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ข้างหน้า สัตว์เลี้ยงเลห่านั้นอาจเดินขึ้นมาขนทางหรือข้างทาง

ป้าย "เขตห้ามแซง" ใช้ติดตั้งทางด้านขวาของทาง หมายความว่าทางตอนนั้นมีระยะมองเห็นจำกัด ผู้ขับรถไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะ ที่จะแซงรถอื่นได้

ป้าย "อุบัติเหตุข้างหน้า" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อาจมียอดยานหรือสิ่งอื่นกีดขวางทางจราจร

ป้าย "ใช้เกียร์ต่ำ" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางลดชันลงอาจเกิดอันตรายถ้ารถแล่นเร็ว การใช้เกียร์ต่ำจะช่วยให้รถแล่นด้วยความเร็วพอเหมาะ